Mi lesz velünk? Jó felé megy a világ, vagy a patás ördög veszi át nemsokára az uralmat? Vagy leigáznak bennünket (az amerikaiak, a kínaiak, az oroszok)? Esetleg elpusztít bennünket addigra az ebola vagy más világméretben terjedő kórság? A kérdésre az összeesküvés-elméletek adnak sokszor HIHETŐ választ.

Napjainkban rendkívül népszerűek az összeesküvés-elméletek, a konteók. A közösségi oldalakon hihetetlen gyorsasággal terjednek a konteós hírek, portálok, beszélgetőshow-k, könyvek, újságok. A konteók között találhatunk teljes őrültségeket, féligazságon alapuló elméleteket – de tényekkel alátámasztható hipotézist is.

MIÉRT IS OLYAN NÉPSZERŰEK A KONTEÓK? A felvilágosodás és a reneszánsz után életre kelt a hit, hogy a világ racionálisan megérthető és megmagyarázható. A racionalitás képviselője pedig a tudomány. Ez a nagy racionalitás aztán szült egy mítoszt, ami szinte messianisztikus szereppel ruházta fel a tudományt. Azt hitték, a tudomány meg fog minket váltani minden bajtól, csak idő kérdése az egész. A világháborúk után ez a mítosz kezdett repedezni, mert kiderült, hogy a tudomány nagyon kétélű dolog. Egyrészt segít életben maradni, másrészt segít meghalni. A tudomány kiszolgál totalitárius rendszereket, népirtó rendszereket, áttöri a kozmikus sugárzástól védő ózonpajzsot, pusztítja a természetet. A pszichológia tudománya virágzik, de a kapcsolatok nem lettek se boldogabbak, se tartósabbak. A tudomány megbukott – és nincs helyette más. Az ember kapkod fűhöz-fához, ezért is alakulnak ki ezek a MINDENT MEGMAGYARÁZÓ ELMÉLETEK.
Vajon mitől ilyen népszerűek? Kisebb részben azért, mert titokzatosak és izgalmasak, és sok esetben kapcsolódnak az ezotériához. A Jó és Gonosz harcához, valamint a földönkívüliekhez. Kissé meseszerűek, afféle 21. századi mendemondaként is felfoghatjuk őket.
Mégsem söpörhetjük le mindegyiket az asztalról! Ugyanis a konteóhívek száma szembetűnően gyarapodik, és művelt, elismert személyiségek is leteszik melléjük a voksukat. Népszerűségük igazi oka, hogy magyarázatokat követelünk a körülöttünk zajló eseményekre és jelenségekre. Például a pénzügyi válságra, a világjárványokra, a jó ég tudja, mióta tartó háborúkra, a lehallgatási botrányokra és a többi. Mindezekre az érintett kormányok nem adnak kielégítő választ. Egyébként se hiszünk nekik, olyan sokszor hazudtak már. És velük együtt rég hitelüket vesztették a hivatalos sajtóorgánumok, tévéműsorok, de még a tudóstársadalom is.
De itt vannak a szép és kerek összeesküvés-elméletek, amelyek mindent megmagyaráznak. Miszticizmusuk még javukra is válik, hisz manapság mindenki a titokzatosat keresi... Hogy aztán hihetünk-e az újmódi konteóknak? NEM TUDOM. Személy szerint ott tartok, hogy már mindent elhiszek, még annak az ellenkezőjét is... Úgy vagyok vele: mindent el kell olvasni, mindent meg kell vizsgálni több szempontból is. AZTÁN AKI NEM HISZI, AZ JÁRJON UTÁNA!

Az alábiakban összegyűjtöttük a kilenc legnépszerűbb összeesküvés-elméletet. 

1. HÁTTÉRHATALOM
Már szinte nem is elmélet. Az összes többi összeesküvés-elmélet ezen alapul. Egy a közelmúltban végzett felmérés alapján (Political Capital Institute) Szlovákiában a lakosok 63%-a, Magyarországon pedig 42%-a vélekedik úgy, hogy hazáját valójában egy külföldi, pénzügyi háttérhatalom irányítja. 
Nézzük a bizonyítékokat. Számtalan kutatás létezik, közülük a legmegingathatatlanabb a következő: 4-5 éve svájci rendszerelméleti tudósok szerették volna feltérképezni, melyik vállalat kihez tartozik. Az összes létező vállalat közül kiválasztották a nemzetközieket, összesen 43 060-at. A szálakat bogozva végül kiderítették, hogy ez a 43 ezer transznacionális cég valójában egymással keresztül-kasul összefonódó 147 óriásbank, illetve pénzintézet tulajdonába tartozik. Más forrásokból tudni lehet, hogy a cégek tulajdonosa 300 szupergazdag bankárdinasztia. Kik ezek? Az olyan központi pénzintézetek, mint a Barclays Bank, a JPMorgan, az AXA, az ING, a Goldman Sachs Group, a Bank of England, valamint a FED. (Ez utóbbiról nem árt tudni: e magánkézben lévő bank nyomtatja az amerikai dollárt is.) Kinek a tulajdonában vannak? Az olyan zsidó családok kezén, mint például a Rothschildok vagy a Rockefellerek.

Ez a 300 bankárdinasztia alkotja az emberiség azon 1%-át, amely birtokolja a világ vagyonának a felét. Mondhatnánk úgy is: a világ lakosságának 99%-a nekik dolgozik. Ezenkívül az ő kezükben van a „mainstream”, a fősodrú (az irányadó) média. A televíziós csatornáktól kezdve a nyomtatott sajtón és a könyvkiadókon át a popzenéig, sok mindent ide sorolhatunk. Nem túlzás azt állítani: ők mondják meg, MIRŐL MIT gondoljunk.

Eddig a tények, innen kezdődnek az elméletek. A magyar kutató, Drábik János szerint például egyértelmű, hogy ez a háromszáz család irányítja a háttérből a világot. Az országok elnökei, illetve a különféle fontos szervezetek (pl. az EU) vezetői afféle igazgatók, akik az ő parancsaikat hajtják végre. És ha valamelyik igazgató “rossz tanuló”, azaz nem akar úgy táncolni, ahogy ők diktálják, előbb ellenzéki tüntetéseket, majd műforradalmat, esetleg puccsot kreálnak az országában.

osszeeskuves.jpg

2. SZABADKŐMŰVESEK, ILLUMINÁTUSOK, TITKOS TÁRSASÁGOK 
Kimeríthetetlen téma, lévén mindkét (egymáshoz egyébként hasonló) szervezet titkos. Ezért aztán lehet találgatni. Csak kevés dolgot tudunk róluk biztosan, például, hogy többféle szabadkőműves-páholy létezik. A mendemondák szerint egymás között is harcolnak, és némelyik közülük valóban nemes célokért küzd.
Az elmélet lényege: a világ irányítói (a szupergazdag bankárok, az államelnökök, a királyi családok, illetve más, fontos szervezetek, mint az EU, a Nato, a CIA elnökei) valamennyien szabadkőművesek vagy illuminátusok. Titkos szertartásokon vesznek részt, illetve imádnak valamit. Hogy mit, azt nem tudni pontosan. Bizonyos elképzelések szerint egyenesen sátánisták. (Érdekes Alex Jones rejtett kamerás felvétele, amely 2000-ben az amerikai Bohém erdőben készült, ahol állítólag amerikai kongresszusi képviselők és más híres, gazdag férfiak piros, ku-klux-klani ruhában, valami furcsa szertartás keretében imádnak egy baglyot.) Állítólag az összes amerikai államelnök szabadkőműves, esetleg a Koponyák és Csontok Rendjének volt a tagja. NEM TUDJUK, mindez igaz-e, vagy sem, az viszont BIZTOS: az USA és Nyugat-Európa is hemzseg a szabadkőműves vagy illuminátus jelképektől, amelyeket megtalálhatunk az építészeti elemekben (Washington egyenesen ezek mentén épült), a popzenei klipekben, sőt, a gyermekjátékokban is. Melyek ezek? Többek közt a piramis, az ötágú csillag, a mindent látó szem (amiből egy van, és néha kacsint), a fekete-fehér, kockás kiosztású padló, a felkelő nap sugarakkal, az ősi egyiptomi jelképek, a kígyó, a bagoly és persze a körző, vonalzó. Szintén tény, hogy bizonyos szabadkőműves csoportok több száz éves tevékenységük alatt nem végeztek éppen áldásos tevékenységet. Királyokat (országokat) adósítottak el, forradalmakat szítottak, egyesek szerint a francia, illetve a nagy októberi szocialista forradalmat is. Ezért többször be is tiltották tevékenységüket. Céljuk a világ fölötti korlátlan hatalom megszerzése (új világrend), egyes nézetek szerint azért, hogy majd alkalomadtán a sátánnak felajánlhassák.

3. ÚJ VILÁGREND
Maga a kifejezés nem az összeesküvés-hívőktől származik, hanem a 20. és 21. század jelentős angol és amerikai politikusaitól. Például a Bush „fiúktól”, akik előszeretettel építgették az új világrendet (New World Order).
A konteóhívek aztán kíváncsiak lettek: mit akarnak ezek? Milyen új világrendet építenek? Az elmélet lényege, hogy valakik – a világ szabadkőműves, dúsgazdag háttérhatalma – azon dolgoznak, hogy az egész világot egyetlen világkormány igája alá vonják. És itt már átmegyünk egy kicsit sci-fi-be: olyan társadalom felépítésén fáradoznak, ami hasonlít az Orwell által megírt 1984-re. Az emberek rabszolgarobotként dolgoznak, állandó kontroll és megfigyelés alatt. Családi életük elsorvadt, érzelmeiket egy hatalmas monitor uralja. Rettenetes szegénységben élnek, egy kis panellyukban. Hogy sivár életükről eltereljék a figyelmet, állandóan folyik a háború. Legnagyobb bűnnek az számít, ha gondolkodni kezdenek...

web-bannerek-hirlevel-02_4.jpg

4. HÁBORÚK SZÍTÁSA
Ebbe a képbe gyönyörűen beleilleszkedik, hogy a fenti „irányítók” szándékosan szítanak háborúkat, de a háborúk kirobbantásának elmélete önállóan, a fentieken kívül is megállja a helyét. A cél a következő: a globalista háttérhatalom (mások szerint Amerika) kíván a világ korlátlan, teljhatalmú ura lenni, ezért gyarmatosítanak, elszedik a természeti kincseket más országoktól, rabszolgamunkára kényszerítik az ott lakókat, így tudják fenntartani a dollárt, stb., stb., stb. A lista hosszú.
Az elvontabb elméletek azt is hozzáteszik, hogy az utóbbi évek háborúi a végső lépést jelentik az új világrend felé. Az új világrendet – a totális kontrollt – csak úgy tudják kialakítani, ha az emberek annyira rettegnek valamitől (terrorizmustól, háborútól, ebolától, bármitől), hogy végül saját maguk kérik a megfigyelő kamerákat, a nyomkövető csipeket. És amúgy az sem mellékes, hogy közben hány ember hal meg. Ugyanis az árnyékkormány egyik célja a Föld lakosságának drasztikus csökkentése. 

5. JÁRVÁNYOK TERJESZTÉSE, BETEGSÉGEK
Sokaknak szent meggyőződése, hogy az árnyékkormány szándékosan pusztítja az emberiséget – többek közt betegségek terjesztésével. Ilyen betegségek a madár- és sertésinfluenza vagy az ebola. Jelenleg a vírusok „tesztelése” folyik. Vajon honnan szedik az „ötletet” az összeesküvés-hívők? Különféle furcsa jelenségeket hoznak szinkronba. A sok közül mi most kettőt emelünk ki. Az egyik, hogy Georgia államban található egy különös emlékmű, amely köznyelven az „új világrend emlékoszlopa” néven vált ismertté. A hat gránittömbből álló, hatalmas emlékművet csillagászati elvek alapján emelték. Hogy ki készítette és miért, azt senki sem tudja. A kövekre több nyelven (egyiptomi, szanszkrit, angol) feliratokat véstek. Tíz, afféle „irányadó” pont is található rajta, amelyek közül az első: „Az emberiség létszámát tartsd 500.000.000 fő alatt.” Az emberben óhatatlanul felmerül a kérdés: mi ez? Miért nem lehet tudni, hogy ki emelte az oszlopot? És hogyan kell érteni az ötszázmilliót? Jelenleg hétmilliárdan élünk a földön... Csak nem akarja valaki elpusztítani az emberiség 92.5 százalékát?
A másik elsősorban a magyar közönség számára érdekes. Egy Bill Gates (aki többek közt egészségügyi kutatásokat és védőoltásokat finanszíroz a Föld elmaradt országai számára) által fémjelzett videóról van szó. Bill Gates egyik előadásából kiragadtak egy mondatot, amelyet így feliratoztak magyar nyelven: „Ha nagyon jó munkát végzünk az új oltások és az egészségügy terén, akkor talán le tudjuk csökkenteni (az emberiség létszámát) olyan 10 vagy 15 százalékkal. De ez még mindig kevés...” A helyzet az, hogy a mondatot is rosszul fordították, ráadásul az egész előadás másról szól. Ennek ellenére a magyar közönség között szárnyra kapott a videó. A gránitoszlopokkal együtt elegendő volt ahhoz, hogy néhány embernek meglóduljon a fantáziája.
És itt mindenképpen fel kell hívni a figyelmet valamire. Az oltásellenes, gyógyszerellenes, valamint a rák gyógyításával kapcsolatos összeesküvés-elméletek túllépték a normalitás kereteit. Lehet őket olvasgatni, kedvelni, de ez nem azt jelenti, hogy a saját gyerekünket itt, Szlovákiában ne oltassuk be a legfontosabb betegségek ellen. Ne keverjük össze a szezont a fazonnal. Ha igazán tájékozottak szeretnénk lenni, legyünk mindenevők: olvassuk el az ellenposztokat is!

6. CHEMTRAIL
Az elmélet viszonylag újnak számít a konteók között. A lényeg: a repülőgépek üzemanyagtartályaiba méreganyagokat kevernek, és azokon a helyeken, ahol se háborút nem lehet kirobbantani, se oltásokkal nem akarnak pusztítani, ott mérgekkel permetezik a jónépet. (Elsősorban az USA területén és Nyugat-Európában.) A témáról több dokumentumfilm született, sőt, néhány politikus is megszólalt az ügyben, például Magyarországon a Jobbik egyik képviselője. Érdemes megnézni ezeket a videókat, olvasgatni az elméletről. Nem ilyen egyszerű, ahogy én most megfogalmaztam. Azonban személy szerint az egész Chemtrail-összeesküvés mögött csak minimális tényeket vélek felfedezni.  

7. 9/11
Minden erőfeszítés ellenére makacsul tartja magát a nézet, hogy a szeptember 11-i terrorcselekményt (az izraeli titkosszolgálattal karöltve) maga az USA szervezte meg. És az a helyzet, hogy az ember minél többet informálódik a témában, annál inkább hitelt ad ennek vagy más alternatív verziónak. Csak néhány tény a hosszú-hosszú listáról, amelyek az összeesküvést bizonygatják. Az ikertornyok pontosan úgy dőltek össze, mint amikor ipari robbantás történik, azaz önmagába csúszott bele, a legkevesebb kárt okozva a szomszédos épületekben. A Pentagonba (egy üzemen kívüli szárnyába) futott repülőgép nem lehetett olyan nagy, mint ahogy azt a hivatalos verzió állítja. Az ikertornyokat a támadás előtt vásárolta meg valaki, aki kiterjesztette a biztosítást terrortámadás esetére is. A kérdés az, hogy MIÉRT. Számomra itt kezdődnek az elméletek. Sokak szerint ez volt a nagy fordulat az új világrend kialakítása felé. Nagyon érdekesek azok a számmisztikai elemzések is, amelyek külön figyelmet fordítanak a 9 és 11-es számokra. Alapvetően a 10 (a teljesség, avagy Isten, mint a Mindenek Végcélja) köré épülnek, de azt szándékosan kihagyva. Amíg a 9 a mennybemenetelt, addig a 11 az új kezdetet, egy új világ megszületését jelenti, a 10-es (Isten) szándékos kihagyásával. Eképpen a 9-11 a mennyek megostromlásának szimbóluma, amely a világuralom egyértelműen sátánista megfogalmazódását foglalja magába. 

8. FÖLDÖNKÍVÜLIEK
Hatalmas irodalma van, az ősi idegeneken keresztül az X-aktákon át egészen a gyíkemberekig. Vannak köztük teljes őrültségek, de egészen hihető nulladik típusú találkozások is.
Kezdjük az őrültségekkel. Egy David Ike nevezetű férfiú (valaha médiaszakember) azt állítja: a Hold valójában egy mesterséges, belülről üreges bolygó, amelyet gonosz, földön kívüli gyíkfaj létesített sok-sok ezer évvel ezelőtt. Céljuk, hogy mi itt a Földön minél nagyobb gonoszságban, félelemben, háborúságban éljünk, ugyanis a mi negatív energiánkból táplálkoznak... Másik elképzelés: sok-sok ezer évvel ezelőtt a bolygónkat uralom alá hajtották a gonosz földönkívüliek. Ők kereszteződtek a föld lakosaival, létrehozva ezzel egy sajátos fajt: a gyíkembereket. Nos, most ők alkotják a szabadkőműves, illuminátus háttérhatalmat... Velejéig romlottak és gonoszak, nincs bennük emberi érzelem.
No, számomra a fentiek gyakorlatilag nulla bizonyítékkal bírnak. Annál inkább el tudom képzelni, hogy földünket igenis látogatják idegenek, és a kormányok igenis tudnak róla. Ezekre az X-aktákra rengeteg bizonyíték létezik: elég jó dokumentumfilm-sorozat az UFO-Files (Ufóakták), illetve az Ufók Európa egén. Nem állítom, hogy minden 100%-osan hihető a témában, mindenesetre legalább esélyt adhatunk a „valószínűnek”.

9. MAGYARSÁGGAL KAPCSOLATOS ÖSSZEESKÜVÉSEK
A téma szintén elég gazdag. Ide sorolhatjuk az őstörténettel kapcsolatos érdekességeket, a finnugor összeesküvést, Trianont, a Szent Koronával kapcsolatos tudnivalókat, a Petőfi-kutatást, a Pálos rendet, vagy a magyar szabadkőművesek tevékenykedését is. Sőt, sokan úgy vélik: Jézus Krisztus magyar volt!
Konklúzió: Egészen biztos, hogy nagyon sok az önjelölt kutató. De nem mindegyik félbolond! És az is biztos, hogy a jelenleg fenntartott finnugor elmélet, illetve mindaz, amit történelmünkről az iskolákban tanulunk, az új ismeretek tükrében már nem állja meg a helyét. Nagyon úgy tűnik, hogy nyelvünk és történelmünk sokkal ősibb, mint eddig tanultuk. Rengeteg lelet került elő az utóbbi években (például olyan kő, amelyen hatezer éves rovásírás található). Az összeesküvés-elméleteknek az ad tápot, hogy a Magyar Tudományos Akadémia egyszerűen nem enged kutakodni az újonnan felmerülő témákban, sőt, egyenesen igyekszik ellehetetleníteni azokat, akik szembe mennek a fősodorral. Így aztán mindenki – normális és kevésbé szalonképes kutató egyaránt – alternatív könykiadóknál jelenteti meg műveit, aminek következtében kialakult EZ a misztikus, összemismásolt káosz.

Hübschné Dráfi Anikó

web-bannerek-hirlevel-01_6.jpg