„Piroska ment, mendegélt a sűrű nyári erdőben. Fűszálak hajoltak a lábához, lombos ágak simogatták az arcát, a fák között átcsillanó napsugarak melengették a fejére simuló piros sapkát. Madarak énekeltek a lomb között, bogarak araszoltak a porban fáradhatatlanul. A sötét bokrok mögül a farkas mohó tekintete tapadt kecsesen ugrándozó alakjára. Piroska erről mit sem tudott. Bele-belepillantott a kosarába, a sok finomságra, amelyet gondos édesanyja rakott bele a nagymamának, mert épp beteg volt szegény. Már előre érezte arcán a nagymama szerető kezének puha simogatását.”

Jó és rossz érintések. Kezek és szavak érintése. Felemelő és letaglózó érintések. Ezek szövevényében halad előre az életünk. Találkozunk kedves érintésekkel, mint a Piroska lábához hajló fűszálé, a lomboké, a napsugáré, a nagymama szerető kezéé... És érnek bennünket durva érintések, mint a farkas mohó pillantása, a jó barátnő elutasító szava, a férj nemtörődöm tekintete, a sok-sok ember BÁNTÓ gesztusa. A jó és rossz érintések alakítják a sorsunkat, rántanak vissza a bajtól, a hibás lépésektől. Érintések sorozata taszít a szakadékba, kétségbeesésbe, s végül egy másik ember bátorító szava HOZ VISSZA az életbe.
A könyvek érintése, a szavaké, amelyek új világokra tárnak ajtót, utakra vetnek fényt, amelyeket eddig észre sem vettünk. A zene érintése, amely ismeretlen univerzumokba kísér. A másik ember gondolatvilága, amelyet a beszéd közvetít, és megérint bennünket.  
Az érintések lehetősége végtelen. Megráz, felráz, előremozdít, visszahúz, megtorpant, félrelök, elindít vagy lecövekel.

web-bannerek-hirlevel-02_4.jpg

A mesében minden jó véget ér. „A vadász vállára vette a puskáját, és elindult, hogy körbejárja az erdőt. Bekukkantott a madarak fészkébe, éhesek-e a fiókák, a róka odújába, helyén van-e az összes kisróka. A farkast nem látta a vackán. Rosszat sejtett. A nagymama házához közeledve jóllakott horkolást hallott. Farkas koma teli hassal ott aludt az árnyékban, a mohaágyon. A nagymama sehol. De mi mozgolódik a farkas nagy hasában?! A vadász elővette a kését, fölvágta a farkas hasát, hát ki ugrott ki belőle? A nagymama és Piroska. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.”
K. Cséfalvay Eszter

web-bannerek-hirlevel-01_6.jpg

Új Nő csapata