A Kálvária-hegy Jézus kereszthalálának a helyszíne Jeruzsálemben. Héberül Golgotának hívták.

golgota.jpg
Munkácsy Mihály Golgota c. festménye

A keresztút azt az utat jelöli, amelyen Jézus a kereszttel a vállán kiment a Golgotára a szenvedések és fájdalmak útjára. A középkorban sok-sok zarándok látogatta meg a jeruzsálemi keresztutat. Mindenki azonban nem tudott elmenni, ezért a Szentszék megengedte, hogy másutt is állítsanak fel képeket és szobrokat, melyek a keresztút jeleneteit ábrázolják. 14 ilyen stációt, állomást jelöltek ki, amelyet a hívek végigjárnak.
Húsvét előtt, nagypénteken minden faluban és városban keresztutat járnak: a Kálvária 14 stációja előtt a hívek ájtatosságot végeznek, imádkoznak és elmélkednek.

popefrancisleadsstationscrosscolosseumlh5ynhjvzjvl.jpg

 A leghíresebb a római Colosseumban tartott stációjárás. A pápa gyakran világi embereket kér fel, hogy az állomásokhoz mondjanak elmélkedéseket

stacio.jpg

A keresztút állomásai, a 14 stáció jelenetei adottak. Az 1. stációnál Pilátus halálra ítéli Jézust, a 3.-nál először esik el Jézus a kereszt súlya alatt, a 7.-nél másodszor, a 10. stációnál Jézust megfosztják a ruháitól, és így tovább.

kalvarialatin.jpg

A Kálvária latin szó – héberül Golgotának hívták. Mindkettő Koponyahegyet jelent.

kerest.jpg

Mindenkinek van keresztje, amit cipel. Nyilván nem olyan, ami keresztre feszítéssel végződik, de a súlya alatt többször is a földre zuhanunk az életünk során.

001_4.jpg
A feketenyéki kálvária a templommal

VAN EGY GyÖNYÖRŰ KÁLVÁRIÁNK A FALU SZÍVÉBEN!
A feketenyéki kálváriát 1994-ben szentelték fel. Szép példája a hívek és a község önkormányzata összefogásának. Egy falubeli hölgy még a szentelésről készült felvételt is megmutatta nekem. Az akkori plébános szenvedélyes meggyőződéssel magyar golgotának nevezte a frissen épített kálváriát, és hangsúlyozta, hogy mi, emberek is sokszor cipelünk nehéz keresztet az életünk során.
Két évvel korábban a világháborúkban elesett katonák emlékművét adták át ugyanitt. Mert ha valaki, akkor az elesett katonák tudták csak igazán, hogy mit jelent a szenvedés.
király

Kapcsolódó írásunk: Kálvária

web-bannerek-hirlevel-01_0.jpg

Új Nő csapata
Cookies