Összeállításunkban azt jártuk körbe, mi az útja az egyházi házasságok érvénytelenítésének.

A boldogító igen” és a hűségeskü örök szövetség, melyből az Úr tanítása szerint kilépni nem lehet. Amit Isten egybekötött, azt ember szét nem választhatja!

esku-fogsagaban-kezdo.jpg

Színlelt házasság

A hívők keresetükben általában két okot szoktak megjelölni, miért volt érvénytelen a házasságuk: a házasság színlelését és a gyermekáldás kizárását. Néhány érvénytelenségi ok, amikor érdemes megindítani az eljárást!

  • A férfi a betöltött 16., a nő a betöltött 14. életéve előtt nem köthet érvényes házasságot, mert lelkileg éretlenek a házasság szentségéhez.
  • Ha a korábbi házassági kötelék fennáll (még ha az a házasság nincs is elhálva).
  • Érvénytelen a házasság két olyan személy között, akiknek egyikét katolikusnak keresztelték, a másik fél pedig nincs megkeresztelve.
  • Ha a nő vagy a férfi kényszer hatására mondta ki az Igent.
  • Ha az egyik fél a házassági döntést ugyan felelősséggel meghozta, azonban lelki körülményei miatt kezdettől fogva képtelen házassági ígérete megtartására. A házasság ebben az esetben is érvénytelennek számít.
  • Vérrokonság esetében.

Melyik egyházi bírósághoz kell benyújtani a keresetet?

Annak a püspökségnek az egyházi bírósága az illetékes, ahol az alperes fél lakik vagy ahol a házasságot kötötték. A lakóhelyhez legközelebbi bíróságtól tanácsot lehet kérni az ügyben.

Mennyi ideig tart az eljárás?

Egy házassági per (beleértve a fellebbviteli bírósági eljárást) általában két-három évig tart. Viszont Ferenc pápa 2015 végén „megkönnyítette a katolikus pároknak a házasság érvénytelenítését”. A végső döntést egy három bíróból álló testület hozza meg. Már nem szükséges két egybehangzó ítélet, hanem első fokon is születhet jogerős ítélet. A fellebbezési jogok persze megmaradtak, a második fok – a metropolitai bíróságok mint fellebbviteli fórumok nem szűntek meg.

Amikor a bíróság kimondja a házasság érvénytelenségét, szabadon köthető az új házasság. Ám ha a semmissé nyilvánítás okai továbbra is fennállnak (például impotencia), újabb házasságkötés nem lehetséges.

Mennyibe kerül a per?

A kereset benyújtásakor 150-200 eurós tétellel számoljunk. Ez nem fix, mivel sürgősségi eljárást is lehet kérvényezni. A másodfokú és minden további eljárás költségekkel jár. A szakértői véleményeket is meg kell fizetni. De ha Rómába kerül az ügy, akkor az Apostoli szentszéknek is fizetni kell. Ez több száz euróba kerülhet.

Mi van, ha mégsem járunk sikerrel?

Ez esetben sem szabad kétségbe esni. Ferenc pápa azokra az elváltakra is gondolt, akik hiteles keresztény életet élnek. 2016 márciusában az Amoris laetitia kezdetű pápai leirat lehetővé teszi az újraházasodottaknak a szentáldozást. Ezért persze komoly bírálatok érik a pápát.

Útravaló

Ne feledjük, az egyházi bíróságokon sem szentek dolgoznak, sokszor a pénz beszél, a kutya ugat. Ám ha nehéz is, ha sokáig tart is, ha költséges is, legyünk türelmesek és kitartóak. Isten malmai lassan őrölnek.

hirlevel_web_banner_1_39.jpg

Varga Henrietta
Cookies