Modern magyar óvodák nyomában! Vannak helyek, ahol olyan szükség volna magyar óvodára, mint a sóra. Mert, ugye, só nélkül sem tudunk élni. Ismerjük meg a Manócska Óvodát Zoboralján. Igazi vidéki ovi az övék, és erre büszkék, bizony! Évszakonként kilátogatnak a földekre, hogy a gyerekek élőben is lássák a tökbetakarítást, a kukoricaaratást, a szüretet, tavasszal pedig a vetést. Hogyan készül a méz, honnan kapjuk a tejet? A Manócska Óvodában igenis tudják a gyerekek, hogy miért zümmög a méh.

Régi filmekben még láthatjuk, ahogy iskolabuszok szállították a gyerekeket az iskolába. Sőt, a könyvekben a varázslatos iskolabusszal különféle kalandok esnek meg. Már csak ezért is csodás hely Zoboralja: itt több mint egy évtizeden keresztül iskolabusz szállította a gyerekeket a nagycétényi alapiskolába. Az iskolabuszokat a Vidéo Alapítvány üzemeltette: 1994-ben indult a kisbusz, sofőrje pedig Ladányi Lajos volt Kalászról.

3_5.png

Sorozatunkban modern óvodákat mutatunk be. Utunkon hol az óvodák vezetősége, hol maguk a szülők kalauzolnak bennünket.

S most az egykori sofőr, Ladányi Lajos ül előttünk a Zoboralja Közhasznú Társaság igazgatójaként. Lajosnak nagy szerepe van abban, hogy tavaly szeptemberben megnyitotta kapuit a Manócska Óvoda Nagycétényben. Ez annyit jelent, hogy Zoboraljának ötven év után újra van magyar óvodája. Se közel, se távol nincs több: csak ez az egy van. Az óvoda a magyar alapiskola tőszomszédságában várja a kicsiket. 14 kisgyermekük van jelenleg.

– Zoboraljának szüksége volt önálló magyar óvodára – kezdi a beszélgetést Ladányi Lajos. – A magyar családok igénylik a magyar óvodát, hogy gyermekeiket felkészítse az anyanyelvi iskolai oktatásra. Voltak kísérletek arra, hogy a helyi szlovák óvodában nyíljon meg egy magyar osztály, végül másként alakult. És jól döntöttünk! Teljesen új, zöldmezős beruházású óvodát sikerült építeni. Zoboralja szórványvidék, és nekünk sokkal többet kell nyújtanunk a szülőknek, hogy versenyképesek maradjunk a szlovák iskolával szemben.

4_3.png

Ladányi Lajosnak egész életében fontos volt a szórványmagyarság megmaradása.

Zoboralján szórványban él a magyarság. Tudjuk, mit jelent ez? Nem kevesebbet, minthogy a nagy szlovák tömb közé beékelődve kis magyar szigetek vannak. A szórványmagyarság jobban ki van téve a beolvadásnak, többnyire már csak a konyhanyelvet beszéli, mert nyelve beragadt az otthon falai közé. Sokszor már se iskolája, se óvodája nincs – se magyar középiskolája (Nyitrán bizony régóta nincs magyar nyelvű gimnázium).

A magyar kormány indította a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programot. Ennek köszönhetően a közelmúltban több magyar óvoda és bölcsőde is megnyithatta kapuit a Csallóköztől Zoboralján át egészen a Gömörig. A magyar érzést és a hagyományos értékeket hivatottak elültetni a legkisebbekben. Ilyen modern magyar óvoda a nagycétényi Manócska.

– Megnéztük először, hol lehet egy magyar óvoda igazán életképes – folytatja Lajos. – Nagycétény a zoboralji falvak legnagyobbika, itt él a legtöbb magyar. Zoboralja két teljes szervezettségű iskolája közül az egyik szintén itt található. Ezért is esett erre a településre a választásunk. Az első körben bölcsődéről is gondolkodtunk, ám vidéken vagyunk, az anyukák sokáig otthon maradnak a gyerekkel. Ugyanakkor minden feltétel adott ahhoz, hogy az óvoda kétéves kortól fogadhassa a gyerekeket. Az idei tanévet 14 gyermekkel kezdtük, s a visszajelzések alapján jövőre még többen leszünk. Hely van bőven: harminc gyerek elfér a Manócskában.

– Ki az intézmény fenntartója?

– Ez egy „közhasznú fenntartású” óvoda, és a Zoboralja nonprofit szervezet alá tartozik. Magyarországon ez a típus alapítványi óvodának felel meg, Szlovákiában viszont nincs ilyen. Náluk csak önkormányzati, egyházi, illetve magánóvodák vannak. Utóbbiak kifejezetten nyereségorientált céllal jönnek létre, így általában magas tandíjat kérnek. A Manócska Óvoda Szlovákiában a magánóvodák közé tartozik, de az oktatási minisztérium is besorolt minket a hálózatába. Így része vagyunk az állami óvodai hálózatnak, betartjuk az állami módszertani előírásokat, viszont alapítóként akár alternatív oktatási módszereket is alkalmazhatunk.

– Ez mit jelent? Milyen szemléletű a Manócska Óvoda?

– Nem vagyunk öncélú újítók: Zoboralja eszköztárára támaszkodunk, szeretnénk a magyar hagyományokat és a helyi kultúrát is megismertetni a gyerekekkel. Zoboralja különleges néprajzzal dicsekedhet. Ez a régió igen gazdag ének-, mese- és mondavilággal rendelkezik. Azt szeretnénk, ha a gyerekek játékosan megismernék a népi hangszereket. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá arra, hogy a gyerekek megtapasztalják a vidéki élet sokszínűségét: évszakonként kilátogatnak a földekre, hogy élőben is lássák a tökbetakarítást, a kukoricaaratást, a szüretet, tavasszal pedig a vetést. Az óvoda vezetésének fontos a vidékközpontú szemlélet, mert bár a gyerekek falvakban élnek, sokszor mégsem ismerik az igazi vidéki életet. Hogyan készül a méz, honnan kapjuk a tejet? Nálunk mindezt játékos formában elsajátítják. Emellett angolt is tanítunk, és a helyi plébános a hitoktatás alapjaival is megismerteti a kicsiket.

Hogy kerültek ezek a palócformájú magyarok a Zobor alá, a nagy szláv tengerbe? Ma is sokat vitatkoznak ezen a tudósok. Állítólag a pogány magyarok menekültek ide a kereszténység elől. Gímes vára mellett van egy hely, a Hajnalkút, az volt a pogányok kútja. Géza fejedelem is szeretett itt vadászni, ő hozatott ide székelyeket, hogy őrizzék a határt, a gyepűket. Nem tudni, mi az igazság, de tény, hogy a zoboralji palóc éles eszű, csavaros gondolkodású...

Mekkora tandíjat kell fizetni a szülőknek?

– Mivel az intézményt közhasznú alapítvány működteti, a tandíj semmiben sem tér el az önkormányzat által fenntartott óvoda tandíjától. Ez az alapításkor fontos feltétel volt. Nagycétény esetében az önkormányzati szlovák óvoda havi 8 euróba kerül, tehát ez az összeg a Manócska Óvodában is ugyanennyi. Mi az ovi filozófiájával szeretnénk a szülőket megnyerni. Ezért is tartunk többször nyitott napot, ahol bárki betekintést nyerhet abba, hogyan folyik nálunk a nevelés. Az óvodának színes közösségi oldala van, ahová feltöltjük az aktuális eseményeket.

Miből tudja magát az intézmény fenntartani?

– Mivel a szlovák oktatási minisztérium hálózatához tartozunk, fejpénzt kapunk a gyerekek után – ez az önkormányzati szlovák óvoda mellett nekünk is kijár. Egy árnyalatnyi különbség azonban van. Az állam kiutalja a teljes összeget: ebből az önkormányzat 88 százalékot köteles átutalni az intézménynek. A maradékkal azonban szabadon rendelkezik, és eldöntheti, megérdemli-e az óvoda vagy sem. Az önkormányzat az állami költségvetésből ezen felül még további támogatásban is részesítheti az óvodát, ha jut rá.

7.png

Nagycétény a zoboralji falvak legnagyobbika: számadatokat tekintve itt él a legtöbb magyar. Zoboralja két teljes szervezettségű magyar iskolája közül is az egyik itt található. Nem véletlen, hogy itt létesült a Manócska Óvoda. És Cétény jó választásnak bizonyult!

Ez a térség egyetlen magyar óvodája, a helybéli gyerekeken kívül más településről is jönnek a gyerek. Hogyan jutnak ide?

– Kalászról és Nyitracsehiről is járnak hozzánk gyerekek, s a többi környező településről is számítunk ovisokra. Az óvodaprogram alapján kisbuszt indítottunk, amivel az iskolát is erősítjük. A kisbuszt magyarországi támogatásból vettük, költségeit pedig a pozsonyi Vidéo Alapítvány fedezi. A 17 személyes jármű 3 óvodással, 4 elsőssel, plusz nagyobb gyerekekkel indul útnak, és jelenleg Kalászon, Babindálon, Nyitracsehin és Nagycétényen vannak megállói. Az óvodásokat és az elsősöket óvónő kíséri, így a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket. Útiköltség nincs. A zoboralji kisbusz most azoknak a szülőknek a gyermekeit hozza-viszi, akik egykor a nagycétényi iskolát látogatták – mosolyodik el az egykori buszsofőr.

6_3.png

Voltak nehézségek az óvoda megalapítása körül?

–Az alapiskola tőszomszédságában lévő 15 áras telket a Vidéo Alapítvány vásárolta meg. A bonyolult tulajdonjogi viszonyok rendezése miatt csúsztunk egy évet, de ragaszkodtunk a stratégiailag kiváló telekhez. Megérte! Maga az építkezés mindössze 11 hónapot vett igénybe, ugyanennyit az ügyintézés. Az óvoda igazgatónője Éder Mária, egy óvónőt, valamint egy pedagógiai asszisztenst foglalkoztatunk. (Asszisztensünket a szlovák oktatási minisztérium pályázatának köszönhetjük.) A legújabb hír pedig, hogy a nyitrai egyetemmel gyakorló óvodai együttműködésről tárgyalunk. Ez további presztízst jelent az óvodának. Mi mindent megteszünk, hiszen a támogatás fontos befektetés a jövőnkbe, hogy később a gyermekeinkből értelmes felnőttek váljanak.

M. Ando Krisztina