Ha más nyelvet megtanulnak a magyar gyerekek, akkor biztos oka van, hogy a szlovákot nem... Miért van az, hogy a végzősök sokszor jobban beszélnek angolul, mint szlovákul? Ha a siker kulcsa a szlovák, akkor tehát minden szlovák gazdag és sikeres?

Mindenki olyan iskolába íratja a gyerekét, amilyenbe akarja, szíve joga. A magyar szülő szíve mégis inkább a magyar iskola felé húz, de az esze gyakran mást súg. Mi lesz vele, ha itthon nem kap majd munkát, mert nem beszél jól szlovákul? A fővárosban mindig van munka, de ahhoz tökéletesen kell tudnia szlovákul. Pedig ha az apja és az anyja sem tanult meg a magyar iskolában rendesen szlovákul, akkor biztos, hogy a gyereküknek sem fog menni. „Megspórolják“ neki a csalódást, a szenvedést, és sikeres embert nevelnek belőle. Majd a szlovák iskolában igazi szlovák lesz. Magyarul meg már úgyis tud. Mintha a dolog ennyire egyszerű lenne. Pedig nem az. 

szlovak-iskola-siker-kezdo.jpg

Polák Lýdia tanítónő:

– Apu magyar, anyukám szlovák nemzetiségű. Szlovák iskolákba jártam. Az alapiskolában a szünetekben rendszerint magyarul beszélgettünk. Volt tanárunk, aki ilyenkor szintén magyarul szólt hozzánk. Sok osztálytársamnak az édesapja és az édesanyja is magyar volt. Azért jártak szlovák iskolába, mert a szüleik úgy gondolták: így majd jobban érvényesülnek. A komáromi szlovák gimnáziumban a szünetekben már nem beszélgettünk magyarul. Később Nyitrára jártam egyetemre, tanító szakon végeztem. Otthon egy magyar alapiskolában kaptam munkát. Elsősorban szlovák nyelvet tanítottam az alsó tagozatos tanulóknak, de más tantárgyakat is (az édesapámtólmegtanultam magyarul írni és olvasni). A gyerekeim magyar iskolába járnak. A férjem is magyar, magyar iskolákba járt. A szülői értekezleteken sok olyan ismerőssel találkozom, akik velem együtt tanultak a szlovák alapiskolában. Úgy döntöttek, hogy a gyereküket mégis inkább a magyar iskolába íratják. Aztán ott van az ellenkezője: magyar szülők, akik alig tudnak szlovákul, a jobb érvényesülés reményében szlovák iskolába íratják gyerekeiket. Könnyű tanácsot osztogatni, de ki tudja, mit hoz az élet? Tanítóként azt vallom, hogy jó megoldás a szlovák óvoda, alapozásnak a szlovák nyelvhez, de a gyerekeim magyar óvodába jártak. Amelyiküknek jobb a nyelvérzéke, annak jobban megy az iskolában a szlovák.

A siker, az érvényesülés, a karrier kulcsa lenne hát a szlovák nyelv és a szlovák iskola? Ugyan már, ne áltassuk magunkat! Ebben az országban minden született szlovák gazdag és sikeres? A népek nagy tanítója, Comenius, vagy ha úgy tetszik Komenský is megmondta, hogy a gyermeknek az anyanyelvén kell megalapoznia a tudását.

Richter Helga gyógypedagógus: 

– Hogy meg tud-e tanulni jól szlovákul a magyar gyerek a szlovák iskolában? Véleményem szerint, amikor én jártam iskolába, akkor még fel tudott fejlődni a többiekhez. A mai gyereknek már gyors a tempó, irdatlan a tananyag, ha nem ért tökéletesen szlovákul! Az iskolákban olyan magas követelményeket támasztanak, olyan gyorsan haladnak a tananyaggal, hogy kevés az esélye a magyar gyereknek, hogy utolérje a többieket. Én szlovák iskolákba jártam, és a nagyszombati főiskolán diplomáztam. Az anyanyelvem cseh és német. Olyan környezetben nőttem fel, ahol ezt a két nyelvet használták. A családom másik fele magyarul beszélt, de édesapám megtanult németül, csak azért, hogy kommunikálni tudjon az édesanyám családjával. Otthon több generáció élt együtt, és én a dédnagymamámtól tanultam meg számolni – németül. Az iskolában később azt hitték, hogy nem tudom a matekot, mert lassú voltam – fejben fordítanom kellett. A bonyolultabb műveleteket azután már szlovákul tanultam meg, és amikor magyar iskolába kerültem dolgozni, megint fordítanom kellett fejben a számtant, csak most szlovákról magyarra. 

minden_reggel_ujno.sk_0.png

– Én az óvodában és az iskolában tanultam meg szlovákul. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van nyelvérzékem. Amilyen nyelven szólnak hozzám, automatikusan azon a nyelven válaszolok. Olvasni magyarul, szlovákul és csehül szoktam, németül már ritkábban. A férjem magyar iskolába járt. A fiam magyarnak vallja magát, szintén magyar iskolákba járt. Én a születésétől fogva magyarul és szlovákul beszéltem hozzá. Ha valamit nem értett meg szlovákul, akkor elmagyaráztam neki magyarul. Tapasztalatom szerint akik a fiam generációjából magyar iskolába jártak, kevesen tudnak jól szlovákul. A szlovákórákon olyan szövegeket olvastak, amelyeket sokszor még a tanító néni sem értett. Be kellett vágni a rengeteg nyelvtant. Egy jó nyelvtanárnak hajlania kellene a kompromisszumra, és nem betűről betűre tartania magát a könyvhöz. Egyszerű mondatokat tanítani. A nyelvtanulásban jónak tartom a képes szótárak használatát. Ha más nyelvet meg tudnak tanítani a gyerekekkel, akkor nyilván oka van, hogy a szlovákot vajon miért nem. A szlovákot is idegen nyelven kellene tanítani, mint más nyelveket.

 Fontosnak tartom, hogy a gyerekeket a szüleik olyan tannyelvű iskolába írassák be, amelyiknek a nyelvét a gyerekük a legjobban beszéli. Ez a leglényegesebb, mert ez azt jelenti, hogy azon a nyelven gondolkodik, azon a nyelven a leggazdagabb a szókincse, úgy képes a legpontosabban kifejezni magát, és az iskolában érvényesülni.

Horján Viktor színész: 

– Az édesanyám cseh, az édesapám magyar. A húgommal és velem szlovákul beszéltek, egymás között magyarul. Mire iskolába kerültem, jól beszéltem szlovákul , és Őrsújfalun, az utcán megtanultam magyarul. A komáromi Határőr utcai szlovák iskola padjait koptattam, és a Šulek gimnáziumban érettségiztem. Miután felvettek Pozsonyba, a Színművészeti Főiskolára, úgy gondoltam, a magyar kiejtésemen csiszolni kell, ezért beszédórákra jártam Thirring Violához. A főiskola után hazavágytam Komáromba, a magyar színházba. Több szerepet eljátszottam, vannak szép és kevésbé szép emlékeim. Végül visszajöttem Pozsonyba, ahol mára ismert színésznek számítok. Úgy is mondhatnám, hogy karriert építettem. De Szlovákia egy nagyon kicsi ország, alig látszik a térképen – az itteni sikerek csak a határokon belül érvényesek! Szlovákia nem a világ! Karriert építeni legfeljebb angolul lehet. Ha úgy tudnék angolul, mint magyarul vagy szlovákul – az már más lenne.

Siposs Ildikó
Cookies