A szűzies egyet jelentett a tisztával. Ez a felfogás ma is él... Nemrégiben felröppent a hír: Kassán szüzeket avattak.

Mára teljesen ismeretlen szertartás a szüzek avatása. A kassaiak az elején tanácstalanok voltak, nem tudták, hogyan kell az ilyet véghez vinni. − Ha egy nő szereti a munkáját, vagy ambíciói vannak, ez nem lehet akadálya az avatásnak – mondja Puss Sándor jezsuita szerzetes. A szüzek rendje egy modern, ám mégis megszentelt életformát kínál.

Szenzációs szüzek
Mindig voltak nők, akik nem éltek kolostorban, de nem mentek férjhez, és kántornőként, takarítónőként, sekrestyésként, betegápolóként segítettek. Ám a katolikus nőknek sokáig nem volt lehetőségük arra, hogy a kolostoron kívül Istent szolgálják. A szüzek rendje erre ad lehetőséget. A most 75 éves francia Mireille Négre például a párizsi opera táncosnője volt, és hivatása mellett a szüzek rendjében teljesített szolgálatot. Nyolcévesen már táncolt, és nagy sikereket ért el. Huszonnyolc évesen megtért, karmelita apáca lett. Ám tíz év után elhagyta a kolostort, és kint a világban „Istennek szentelt szűzként” élt. Mireille megmutatta a világnak, hogy imádkozni tánccal is lehet…

mireille-negre.jpg
Mireille Négre a párizsi opera szólótáncosnője, akire Istennek szentelt szűzként tekintenek. Könyvet is írt az életéről. (Neked táncolok, Uram! címmel magyarul is megjelent.)

 

Nőtípusok
Míg a férfiak hajlamosak valami ügyért vagy eszméért élni, addig a nők mindig valakiért teszik a dolgukat. – Én mindig azt mondom: ha egy nő Istennek szenteli magát, attól még az anyai ösztönét nem kell elfojtania. Próbálja lélekben befogadni a szenvedőket, szegényeket és betegeket. Érezzen felelősséget gyermek vagy felnőtt iránt. Van, aki szeret valahova tartozni, szereti, ha megmondják neki, hogy mit csináljon. Az ilyen nőnek a szerzetesnővéri hivatás a megfelelő. Ám sok nő szeret a maga ura lenni. Ha kolostorba vonul, előbb-utóbb akadályokba ütközik – mondja Puss atya. 

Az első hazai szüzek
Magyarországon először Pannonhalmán avattak szüzeket 1994-ben, 2007-ben Zsolnán, majd Pozsonyban és idén Kassán. Szabály, hogy három év próbaidő után lehet jelentkezni, az alsó korhatár 30 év, felső korhatár nincs. Akit vonz ez a szolgálat, és nem alapított családot, megőrizte a jó hírét, az bátran kérdezősködhet a püspöknél. 

web-bannerek-hirlevel-02_1.jpg

Szlovákiában eddig 20 szűzről tudunk, a legfiatalabb 30, a legidősebb 40 év körüli. Szerte a világban 5000 nő él a szüzek rendjében. Kétévente van a világtalálkozójuk Rómában, jövőre szervezik a következőt. Feladatuk az imádság, a bűnbánat és az apostoli munka. Alkothatnak közösséget, hogy fogadalmukat jobban megtartsák, de elöljárót nem választhatnak. 

Felkészítés
A püspöktől függ, hogy a jelölttől mit vár el. Lehet ez érettségi vizsga, nyelvtudás vagy más készségek. Minden püspökség mást kíván. − Amikor a dél-olaszországi Kalábriában kisegítettem a helyi plébánost, megkért, hogy látogassam végig a város betegeit. Mivel idegen voltam a városban, mellém adott egy nőt. Kétszáz címet ismert fejből. Ő is a szüzek rendjébe tartozott − mondja az atya. 

A szűznek odaadják a gyűrűt, a breviáriumot és a fátylat. Ez utóbbit nem kell hordania, csak húsvétkor szokták felvenni.

A szertartás
Az avatandók Krisztus jegyeseként általában fehérben vannak, és mécsest tartanak a kezükben. Az avatás rendje sokban egyezik a papszenteléssel. A püspök, a jelölt és a jelöltért felelős plébános között párbeszéd zajlik. Először felszólítják, lépjen elő az, aki Istennek akarja szentelni magát. Itt vagyok – válaszolják a jelöltek, és előlépnek. – Úgy tartjátok, hogy alkalmas? – kérdi a püspök. – Igen, alkalmasnak tartom – válaszolja a plébános. A szűznek odaadják a gyűrűt, a breviáriumot és a fátylat. Ez utóbbit nem kell hordania, csak húsvétkor szokták felvenni.
– Vrablec püspökkel ketten fordítottuk le a szertartás menetét – mondja Puss atya. – Ennek tizenöt éve. A többi püspök addig nemigen hallott a szűzavatásról, nem is nagyon tudták, mit kezdjenek vele. Esztergom egyházmegyében sem volt ilyen avatás. Egyszerűen elfelejtették.
2008-ban aztán sikerült hivatalosan is kiadni azt a liturgikus szöveget, amely pontosan leírja, hogyan kell a szertartást elvégezni. 

Ando Krisztina 

Kapcsolódó írásunk: A szüzek és a vágy, Nagyító alatt a nő és vágya

web-bannerek-hirlevel-01_4.jpg

Új Nő csapata
Cookies