Fra Angelico, a jámbor firenzei szerzetes festette a legszebb színarany glóriákat. Angyali üdvözlete Máriát ábrázolja, akinek Gábriel hírül hozza, hogy gyermeke születik.

Az angyal (angelos) jelentése: hírnök. Az angyalok száma meghatározhatatlan, egyik kötelességük az emberek őrizete. A Szentírás az angyalok fejedelmének nevezi a hét főangyalt, vagyis arkangyalt, akik közül csak hármat említ névleg. Mégpedig Mihályt, Rafaelt és Gábrielt.

angyali-udvozlet-kezdo.jpg

Az angyalok igenis léteznek – ebben az összes hagyományos keresztény egyház egyetért. A Bibliában ugyanis több mint háromszáz alkalommal kerülnek említésre. További egyetértés, hogy Isten követei ők, akik nem a maguk akaratából, hanem az isteni megbízatás szerint jelennek meg. Innentől kezdve azonban a katolikus és a protestáns tanítás eltér egymástól az angyalokkal kapcsolatban. A protestáns egyházak kizárólag a Bibliát követik – csakhogy a Biblia nem ad pontos támpontokat azzal kapcsolatban, kicsodák is az angyalok (így aztán nem is nagyon foglalkoznak velük). A protestánsok úgy vélik: nincs szükség „segítőkre”, se angyalokra, se szentekre, se Szűz Máriára. Kéréseinkkel egyenesen Istenhez fordulhatunk – ő van akkora hatalom, hogy jelen legyen életünk minden területén.

Hozzáteszik még, hogy a Biblia két jelenetében is az angyal rendreutasítja az embert, aki szeretne leborulni a lába elé. „Az Istent imádd” – mondja az angyal, ezáltal is kifejezve, hogy az igazi dicsőség Istent illeti meg. A katolikusok viszont előszeretettel követik a misztikus irodalmat, amely értelmezi a Szentírásban található jeleneteket. Így lehetséges, hogy a katolikus tanokon belül létezik külön angelológia, azaz „angyaltan”.

A katolikus egyház felfogása tehát színesebb. Az igazi dicsőség ott is a Szentháromság Úristené, ott is ő igazgat mindeneket. De az ember Isten felé fordulását a szentek, az angyalok és Szűz Mária – aki egyben az angyalok királynője – segíti.

Mindenkinek van őrangyala!

Az őrangyal olyan, mint a pásztor, akinek az a dolga, hogy védelmezzen minket, és elvezessen az örök életbe. Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük. Minden egyes ember mellett áll egy angyal, akinek segítségét minden szükségünkben kérhetjük. Ferenc pápa több alkalommal is beszélt az őrangyalokról: „Mindnyájunknak van őrangyala, aki vigyáz ránk, aki sugallja számunkra a dolgokat. Hányszor hallottuk: »Ezt így kellene tennem, ez így nem jó, vigyázz!« Ez a mi útitársunk hangja – mondta a pápa. – Legyünk biztosak abban, hogy az őrangyal életünk végéig elkísér bennünket tanácsaival, ezért hallgassunk rá.”

Az őrangyalok

Gondolatokon, érzéseken keresztül kommunikálnak velünk. „Amikor nem akarjuk meghallgatni őrangyalunk tanácsát, az olyan, mintha azt mondanánk neki: Menj el! Veszélyes dolog elzavarni útitársunkat, mert egyetlen férfi, egyetlen nő sem adhat tanácsokat önmagának. Ez nem egyfajta fantáziadús tanítás az angyalokról: nem, ez a valóság. Az, amit Jézus és amit Isten mondott: Angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, hogy el ne tévedj!” – emelte ki a pápa egyik miséjében.

A bukott angyalok, azaz ördögök vezetője Lucifer. Ő volt valaha az angyalok fejedelme, ám trónját az Úr trónusa fölé akarta helyezni. Ezért az Úr több angyallal együtt letaszította a mélybe. Ezt nevezik az „angyalok bukásának”.  

elofizetes_uj_no_104.png

Angyalok a modern világban

Manapság új hitek létrejöttének lehetünk tanúi, amelyeket ezotériának nevezünk. Az ezoterikus tanoknak köszönhetően az angyalok olyan népszerűek, mint még soha. Megjelennek zenében és filmben, a karácsonyi vásárokon és a reklámokban, különféle talizmánokon, nyakláncokon mosolyognak ránk. Egyre többen vannak, akik azt állítják, hogy ők kapcsolatban állnak az angyalokkal, és továbbítják az üzeneteiket. Vannak, akik még azt is tudni vélik, hogyan zuhanyoznak (fénnyel, természetesen). Ennek az angyalkultusznak természetesen semmi köze a bibliai angyalképhez. Az emberek keresnek valami kapaszkodót, feljebbvalót vagy védelmezőt, akibe belecsimpaszkodhatnak; az ezoterikusok ezért találták ki az újabb és újabb angyalneveket.

Mit mond az ezotéria?

A katolikus egyház – mint írtunk – csak három főangyalt, vagyis arkangyalt ismer név szerint. Elizabeth Clare Prophet amerikai spirituális vezető volt, aki könyvet írt az angyalokról: és jócskán benépesítette az angyalok galaxisát.

Dráfi Anikó
Cookies