A somorjai temető a legszebbek közé tartozik, érdemes sétálgatni benne – a sírboltok mesélnek. Alapításának ideje nem ismeretes. Rendezett köztemetőről a 19. század végétől van tudomásunk, szájhagyomány alapján. De kislánykoromban egy kopott sírhalom mellett még láttam olyan emlékoszlopot – a gótikus katedrálisok tornyára emlékeztetett –, amelyen az elhunyt születési dátumaként az 1700-as évek vége szerepelt. 

A somorjai temető a Csallóköz legszebb sírkertjeinek egyike. Az egykori városszélen, a Csölösztői út elején terül el viszonylag nagy területen, jelenleg is bővítés előtt áll. Délkeleti szélén csatlakozik hozzá a több mint százéves zsidó temető, amelybe a második világháború óta nem temetkeznek.

temeto-somroja.jpg
A somorjai temető fényei

A temető alaprajza jól áttekinthető. A főbejárattól egyenes út vezetett a téglából épített, barokkos díszítésű halottasházig. Az út bal oldalán temették el a katolikus vallású elhunytakat, a jobb oldalon kaptak helyet a református és evangélikus hívek. Az első világháború idején a sírok száma megszaporodott: ebben a temetőben hantolták el a somorjai hadifogolytáborban meghalt szerb, orosz és olasz hadifoglyokat is.

A vallási elkülönülés a második világháború után fellazult. Részben azért, mert a bal oldali rész betelt a katolikus vallásúak túlnyomó többsége miatt, valamint azért, mert a hadifogolytábor temetkezőhelyét is ezen az oldalon jelölték ki. Ma már a protestáns térfélen és az időközben bővítésként kijelölt területeken kapnak helyet a katolikus és a nem vallásos elhunytak is.  

Külön említést kell tennünk arról, hogy a somorjai temető – annyi köztemetőtől eltérően – nem kopár terület. Fő szépségét a sorokba rendezett, ma már hatalmasra nőtt vadgesztenyefák adják.

A szektorok között vezető utakat az egész temető területén szabályos, fehéren virágzó fasorok keretezik, azt a benyomást keltve a látogatóban, hogy nem ijesztő és szomorú helyen, halottak között, hanem ápolt parkban sétálgat. A fák egészségéről és az egész temető rendben tartásáról városi vállalat gondoskodik.

minden_reggel_ujno.sk_28.png

A temető sok változáson ment keresztül. Új területeket csatoltak hozzá, betonoszlopokkal körülkerítették. A régi ravatalozót lebontották, és az eredeti helytől távolabb egy tágas, szépen kiképzett, hűtőházzal ellátott halottasházat építettek (sajnos, megbontva az eredeti térrendezés szimmetriáját). A főbejárat jobb oldalán elhelyezett Mária mennybevitele szoborcsoportot a városvezetés visszahelyezte eredeti helyére a főtéren. A halottasházzal szemben állították fel a modern lélekharangot. Ezelőtt a nagykereszt mellett állt, hagyományos magas vaslábon, és a harangozás a szokásos kötélhúzással történt.

Szintén a ravatalozóval szemben áll a tűzoltótestület Szent Flórián-emlékoszlopa, amely az elhunyt bajtársaknak állít emléket. A temetőben több kút és vízcsap található, hogy ne okozzon gondot a sírokon elhelyezett virágok öntözése és a sírok tisztán tartása.

Szűz Mária őrzi a lelkeket

Olasz sírkeresztek – csak itt

A rendszerváltozás után régi adósságot törlesztett a város. Tervbe vette a hadifogoly-temetők rendezését. Az első világháború óta egy-egy márvány sírkő jelezte azt a két területet, ahol a hadifoglyok sírjai voltak. De a város méltóbb emléket szánt a hazájuktól távol nyugvó katonáknak. Előbb az olasz sírkertet újították fel olasz és szlovák feliratú márványobeliszkkel, méltóságteljes lánckerítéssel.

2002-ben az olasz köztársasági elnök is megtekintette az emlékművet, mivel a somorjai az egyetlen olasz katonai temető Szlovákiában, amelyet Olaszországban is nyilvántartanak.

Ettől fogva minden évben, a pozsonyi olasz követség részvételével szép ünnepségre kerül sor mindenszentek napján. 

Az orosz katonai temetőt 2017-ben újították meg hasonló stílusban és elrendezéssel. Különlegessége, hogy az obeliszk mellett jobbra és balra fekete márványtáblákon hosszú sorokban fel van tüntetve minden orosz katona neve, aki az itteni táborban hunyt el. Mindenszentek ünnepén szovjet küldöttség helyez el koszorút az emlékhelyen.    

A Somorján elhunyt orosz hadifoglyok végtelen névsora

„A szeretetben nincs felejtés. Ezért megrendítő, ha elveszíted azt, akit szerettél: a halál olyasmit kér tőled, ami lehetetlen – hogy felejtsd el, akivel egy vagy. Soha senki sem tudta ezt megtenni.” Ezekkel a szavakkal írta le Müller Péter a temetőlátogatás lényegét.

Somorján nagy kultusza van a sírok ápolásának és díszítésének. A temető az a hely, ahol mindig van forgalom, mert szégyennek számít az elhanyagolt sír.

…lassan birtokba veszi a természet

Messze már az az idő, amikor a hozzátartozó karácsonykor, húsvétkor és mindenszentekkor, esetleg a halál évfordulóján látogatta meg a halottait. A friss sírok fölé emelt földhalom csak ideiglenes, az örökzölddel borított sírhalmok ideje lejárt.

A sírok borítása műkő vagy a márvány ezer fajtája, és évfordulók, egyházi ünnepek idején gazdag díszítés ékesíti őket. És mécsesek tömege pislákol éjszakánként, főleg ilyenkor, október vége felé...

K. Cséfalvay Eszter
Kapcsolódó írásunk