A Sacher-torta nyomában jártunk Zselízen. Csokimázas írás csipkelelkű és édesszájú asszonyoknak...

Van, ki nem ismeri a Sacher-tortát? Csokoládés piskóta finom baracklekvárral nyakon öntve, bársonyos csokimázzal borítva... Hogy mi köze van Zselízhez? Rengeteg. Kitalálója, Franz Sacher ugyanis kis családjával Zselízen szakácskodott az Esterházyak kastélyában…

sacher_zseliz_7.jpg

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer – méghozzá a monarchiabeli Bécs városában – egy 16 éves szakács­inas: ő volt az a bizonyos Franz Sacher, aki Metternich herceg aszta­lára egy egyszerű és nagyszerű desszertet alkotott. Állítólag ez volt a Sacher-torta.

Hogy a történet mennyire valóságos, azt nem tudjuk, viszont ezzel még nem ér véget. Hogyisne, hisz Franz Sacher ifjú feleségével és Franz nevű elsőszülött kisfiával ezek után Zselízre költözött, hogy az Esterházy-kas­tély grófi családjának szakácsmes­tere legyen.

sacher_zseliz_20.jpg
A képen Franz Sacher, a torta megálmodója, aki Zselízre költözött a családjával.

Itt született meg má­sodik fia, Eduard, mégpedig 1843 februárjában. A torta legendáját már ő, vagyis a másodszülött Eduard visszaemléke­zéseiből ismerte meg a világ. A Zse­lízen született Sacher fiú ugyanis sokra vitte, hiszen 1876-ban ő ala­pította meg a máig működő, világ­hírű Sacher szállót Bécsben – ahol azóta is kapható a Sacher-torta, sőt akár online is megrendelhe­tő.

Eduard a torta megszületését 1832-re teszi – ahogy azt a Csokoládéba öntött isteni adomány című könyvben olvashatjuk.

sacher_zseliz_17.jpg
Eduard Zselízen született

A könyvet a zselízi Sacher Polgári Társulás adta ki, Zselízen ugyanis ők őrzik a Sa­cherok emlékét. A megelevenedő kultuszról az elnök, Kepka Márk (42), Csonka Ákos (35), valamint Kiánek Margaréta (46) mesél, aki nagy örömöt szerzett nekünk az­zal, hogy elkészítette számunkra a finomságot.

sacher_zseliz_2.jpg
A zselízi Sacher Polgári Társulás tagjai: Kepka Márk, Kiánek Margaréta, valamint Csonka Ákos

– Miért tartották fontosnak a Sacher-hagyomány felélesztését? – kérdezzük a társulás prominens tagjait.

Ákos: – Mindig is érdekelt a helyi kultúra – elvégre történész vagyok. Ezért is kapcsolódtam be már fiatalon a helyi Csem­adok munkájába. Méghozzá éppen alkalmas időben, akko­riban újították fel ugyanis a székházukat, amit a helyiek csak Magyar Háznak neveznek. Ám ez a ház egy nevezetes ház, mert ugyanaz a ház, ahol a Sacher család zselízi tartózkodása alatt anno megtelepedett!

sacher_zseliz_26.jpg
A Sacher-család zselízi háza

– Sajnos, az elején mi sem tudtunk többet erről, mint amit bárki más megtudhat, akit érdekel a sztori. Csak annyit, hogy az Esterházy-kastélyban tevékeny­kedett egy Sacher nevű úriember, akinek a nevéhez fűződik a híres torta megalkotása. Emléktáb­la is készült a híres szakácsról, azt si­került is megtalálni, de ennyi. Minket, fiatal helytörténészeket viszont – elnö­künk, Márk is történész, a gimnázium­ban tanít történelmet – elkezdett ér­dekelni a téma. Hiszen mégiscsak egy világmárkáról van szó: a Sacher-tor­tát Tokiótól Buenos Airesig minden­hol ismerik. Úgy gondoltuk, érdemes utánajárni a dolognak, hiszen ez a mi örökségünk is.

Hét éve létrehoztuk te­hát a Sacher Polgári Társulást. A né­vadást racionális okok magyarázzák: úgy gondoltuk, hogy a névvel a szlo­vákiai és a nemzetközi pályázatokon is sikeresek lehetünk. S igazunk lett. A kutatómunka beindult, egyre több ér­dekes adat került a birtokunkba, me­lyeket egy könyvben – ez a Csokoládéba öntött isteni adomány – osztottunk meg az érdeklődőkkel.

– Mit tudhatunk a Sacherek zselízi tartózkodásáról?

Márk: – A zselíziek kevés információ­val rendelkeznek róluk, ittlétük a múlt homályába veszik. Így a kutatómun­kát szinte a nulláról kellett kezde­nünk. Végül felvettük a kapcsolatot a bécsi Sacher szálló jelenlegi tulajdonosával, és elmentünk megnézni a szállodát. A tulajdonos­nő és a menedzser fogadott minket. Tudni kell, hogy a hotel 1930-tól már a Gürtler és a Winkler család tulajdona.

sacher_zseliz_18.jpg
A Sacher hotel 1876-ban indult. 

– Kiderült, hogy Bécsben nem is Eduardot, hanem Anna Sachert, Eduard felesé­gét sztárolják: ugyanis ő volt az, aki a szálloda arculatát kiala­kította, s naggyá tette a Sacher nevet. Mi elmondtuk, hogy mit tudunk Franz Sacher zselízi tartózkodásáról, ők pedig nekünk ajándékoztak pár monarchiabeli bútort, amelyek ma a fény­képekkel díszített Sacher-szobánkban láthatók.

sacher_zseliz_16.jpg
Anna Sacher a dogjaival. Anna Sacher ágyazott meg a Sacher-torta világhírének: állítólag imádta a francia bulldogokat és a férfias szivarokat. E tekintetben ő egyáltalán nem volt csipkelelkű asszony...

– Mi újat sikerült később kikutatni, amit akkor még nem tudtak?

– Szerencsére a zselízi grófi levéltár viszonylag jó állapotban ma­radt fenn, annak ellenére, hogy az oroszok nagy pusztítást vé­geztek az állományában. Többek között felfedeztünk néhány levelet, melyek Franz Sachertől származnak: arról írt bennük, hogy milyen alapanyagokat szerzett be a helyi piacon... Érde­kesség például, hogy a főzésnél előszeretettel használt alap­anyagnak spárgát. Lépésről lépésre haladunk, s folyamatosan igyekszünk minden új adatot megosztani az érdeklődőkkel. A fénykép-dokumentáció egy részét már sikerült archiválni.

Je­lenleg 1200-1500 képünk van az 1900-as évektől napjainkig, ezek zömét a zselízi lakosok bocsájtották a rendelkezésünkre.

– Rákérdezhetnénk a nagy titokra? Mi az igazság a recepttel kapcsolatban?

Ákos: – A legenda szerint az eredeti receptet a Sacher szálló széfjében őrzik, szó szerint hétpecsétes titoknak számít. A szállo­da forgalmaz ugyan egy Original Sacher-Torte nevű desszer­tet, de ez csak az eredeti egyik verziója, újragondolása. Mi is kaptunk belőle kóstolót, s tejszínhabot szolgáltak fel mellé.

sacher_zseliz_22.jpg
A Sacher-torta eredeti receptje ma sem nyilvános, maga a szálloda is csak az újragondolt verzióját forgalmazza…

Márk: – Annak a tortának, amit mi megkóstoltunk, vastag rop­panós csoki volt a tetején. Nos, ilyet az 1800-as évek elején még nem tudtak volna előállítani... Ezért sem lehet ez a mos­tani az eredeti pontos mása. Az öreg Sacher biztosan sütött valamilyen tortát, az persze nem kérdés. Viszont én végigbön­gésztem az összes akkori hírlapot, és a Sacher-torta történe­te csak akkoriban jelent meg, amikor Eduard megalapította a szállót, és elkezdődött a torta üzletszerű forgalmazása. Az az igazság tehát, hogy kreáltak hozzá egy valóságon alapuló le­gendát, pusztán marketing céljából. Úgyhogy a ma ismert Sacher-tortát valószínűleg az 1870-es években találták ki...

sacher_zseliz_21.jpg
A bécsi Sacher szállodát nemrégiben felújították: itt őrzik hét pecsét alatt a Sacher-torta titkos receptjét. Ma japán turisták százai fordulnak meg naponta a shopban, ahol elvitelre árulják a tortát, csinos kis dobozokban. Állítólag 7000 tojást használnak fel naponta a tortákhoz és különleges, csak a ház számára készült lisztet. Főleg a csoki mennyisége nagy talány, ami a tésztába kerül.

– A torta miatt az utókor Franz Sachert sok esetben cuk­rásznak nevezi, pedig ő elsősorban szakácsmester volt. Hiszen Zselízen is ez volt a munkaköre: főzött Széchenyinek, főzött az Esterházyaknak, az összes akkori nagy főúri családnak. Hatal­mas rendezvényeken remekelt, őt hívták akkor is, mikor vasúti pályát adtak át, és 400 fős volt a vendégsereg. Ez azt bizonyít­ja, hogy elismert étekmester lehetett.

Eduard Sacher, a bécsi Sacher szálló alapítója fejlesztette tökélyre apja receptjét, mikor még Demel cukrászmester mellett  inaskodott. (A patinás Demel cukrászda különben nincs messze a szállótól.)

– Sacher urunk szerette a gasztronómiát is, tanulmányozta például az ókori recepteket, merített belőlük. Érdekesség, hogy teljesen modern módon gondolkodott, nem készített például nagy adagokat, ami az akkori korra nem igazán volt jellemző. Az volt a jelmondata: nem sokat, de ízletesen! A minőségre és az esztétikumra ala­pozott. Egész életében szenvedélyes vadász volt, de vadéte­leiben is a különlegest kereste. Szép kort élt meg, még nyolc­vanévesen is saját kezűleg főzött annak, aki meglátogatta.

Ákos: – Könyvünkben megjelentettük az eredetinek tartott tor­tareceptet is. Igazság szerint a nyolcvanas évek elején az egyik bulvárlap hozta le, állítólag Carla Sacher Eduard unokájának a felesége – körmölte le az unokájának öregkorában. Akkor már sem a hotel, sem a Sacher-torta eredeti receptje nem volt a család tulajdonában, ezért az új tulajdonosok kézzel-lábbal tiltakoztak ellene; kétségbe vonták a recept eredetiségét. Igaz­ság szerint rengeteg változat van, s az eredetit talán sosem fogjuk megismerni. Hiszen mindenki arra kíváncsi, ami titok.

sacher_zseliz_27.jpg

– Ahogy nézem, a történetben a nőknek is szerepük volt. Anna Sacher mi tett hozzá a Sacher-kultuszhoz?

Ákos: – Az, hogy ma itt egy világhírű tortáról beszélgetünk, iga­zából Anna Sachernek köszönhető. Ő volt annak az Eduard­nak a felesége, aki Zselízen született, s férje korai halála után átvette a családi hotel irányítását, és párizsi mintára világhírűvé tette a tortát. Mai kifejezéssel élve jó szimata volt, mert meg­érezte, hogy ebből lehet valamit kreálni... A korabeli sajtóból kiolvasható, hogy a nemesség és a módosabb bécsi polgárság előszeretettel vette igénybe a szálloda szobáit tárgyalásokra és egyéb cé­lokra. Egy idő után a Sacher kedvelt reprezentációs színhely és búvóhely lett. Anna rájött, hogy igény van a diszkrécióra: a mai napig labirintusszerűen hú­zódnak a szobák, melyeket szövevényes folyosók kötnek össze, hogy a ven­dégek senkivel se találkozzanak össze.

sacher_zseliz_25.jpg

Márk: Anna Sacher párizsi mintára találta ki a szeparérendszert, mely két szempontból is sikeres lett. A bécsi zsidó elit itt tudta intézni az üzleti ügyeit, mivel akkor már nyíltan nem találkozhattak a nemesekkel. És szemben volt a bécsi operaház – a fiatal balerinák a szeparéban találkozhattak főúri mecéná­saikkal. Itt is az a mondás járta, hogy ami a Sacherben történik, az ott is ma­rad. Anna Sachert pedig kedvenc mondása jellemzi legjobban: „Az egyetlen férfi itt én vagyok!” Tehát egy erőskezű nő volt, még a tekintélyes főurakat is helyre tette, ha arra volt szükség. A mai hotel középső részét építette kü­lönben Eduard, a két szárnyat csak később csatolták hozzá. A szintek között eltérés van, a pincérnek ezért a mai napig szó szerint „szintet” kell lépnie.

minden_reggel_ujno.sk_0.png

– Gondolom, a nők régen is kedves vendégek voltak, ahogy most is kedvelik a Sacher-tortát bécsi kávéval...

– Igen, a nők! Anna a nőket is becsalogatta... A szomszéd szatócsboltból, ahol ruhaanyagokat vásároltak, egyenes út vezetett a Sacher kávézójába, ahol fi­gyelmességekkel kényeztették a nőket. Abban az időben még nem volt tár­sadalmilag elfogadott, hogy férfikíséret nélkül kávézgassanak a nők. Anna ebben is piaci rést látott, és megteremtette a „nőcis” kávézás feltételeit. Ez­zel több legyet ütött egy csapásra: az egyedül kávézó nők látványa a Sacher­ben ejtőző ifjúságot, az úgynevezett Sacherbubent is vonzotta, akik a kávézón keresztül közlekedtek a lobbiba, mert így lehetőségük volt a szemkontaktus megteremtésére.

Az egésznek a titokzatosság adta meg a vonzerejét, s nem véletlen, hogy sem az amúgy nagyon prűd és a jó erkölcsökre kényes Ferenc József, sem Sisi királyné nem volt hajlandó belépni a hotelbe. Fiuk, Rudolf főherceg viszont annál inkább igénybe vette a szolgáltatásokat. Viszont korabe­li számla igazolja, hogy a finom Sacher-tortát Sisi sem vetette meg, és elősze­retettel rendelt a hotelből.

– Időben az első világháború előtti években járunk... Miért került ki a család kezéből a hotel?

– Sajnos, a háború után az üzlet visszaesett, a kávéház is elveszítette a varázsát, hisz az idők megváltoztak. Anna halála után a család nem tudta megtartani a hotelt, mínuszba kerültek. Ezért eladták, de a szálló máig a Sacher nevet viseli.

sacher_zseliz_23.jpg

– Végezetül megtudhatnánk valamit a Sacher-tortáról is. Miért olyan különleges ez a torta? Az esetek többségében az, hogy valami süteménynek vagy tortának minősül, a tésztától függ, míg a tortánál több réteg tészta között van több réteg töltelék...

Margaréta: – A tortalegenda legnagyobb érdekessége, hogy a recept nagyon egyszerű: kevés hozzávalóból tevődik össze, ez ugye a piskótatészta, a csoko­ládé és a lekvár. A világhálón sokféle változat kering. Eltérés főleg abban van, hogy kétrétegű vagy háromrétegű-e, hogy a baracklekvár hová kerül, illet­ve milyen a csokiöntet. Esetleg a hozzávalók arányában van eltérés, de ezek csak részletkérdések. Én személy szerint egy nagyon pici fahéjat is teszek a piskótatésztába. A házi baracklekvárból pedig egy réteg kerül a piskótatész­ták közé, majd felmelegített lekvárral bevonom az egész tortát. Hűlés után erre jön a csokiréteg. Ez lehet vékonyabb is, ám a Sacher-tortán vastag a cso­kis réteg. S még ott van a tejszínhab kérdése. Van olyan recept, ahol a tortá­ra teszik, van, ahol mellé, valahol pedig egyáltalán nem része.

sacher_zseliz_14.jpg

Ákos: – A bécsi Sacher szállóban a torta mellé kaptuk a tejszínhabot. Bevallom, nekem az itthoni verzió jobban ízlik, mint az eredeti, nekem száraz volt a pis­kótatészta, illetve túl vastag rajta a csokiréteg. Amúgy kis fadobozban, bor­sos áron a világ bármely pontjára kiszállítanak ilyen tortácskát.

– S egy utolsó kérdés: Az öreg Franz sütött Zselízen Sacher-tortát?

– Azt nem tudjuk, hogy Franz Sacher Zselízen is megsütötte volna a tortáját, dokumentum nem igazolja. De miért is ne? A finom csokitortát minden kor­ban, minden ember örömmel kóstolja.

TOVÁBBI KÉPEINKET A ZSELÍZI SACHER-HÁZRÓL GALÉRIÁNKBAN TUDJÁK MEGTEKINTENI
↓↓↓

Novák Zita
Cookies